Holovouský zámek s parkem a VŠÚO

8. prosince 2010 v 14:56 |  Obec Holovousy a její pamětihodnosti
     Skutečný holovouský zámek byl vybudován na místě bývalé tvrze ze 13. století, někdy ve 2. polovině 18. století. Vznikla tak velmi jednoduchá jednopatrová budova, která navazuje na předchozí tvrz, když využívá její bašty jako vlastní věže v rozích zámečku. Další věžovitá stavba - rizalit - je umístěna v čele jižní strany stavby, kde se nachází brána, do které původně vedl most přes dřívější příkop. Půdorys zámečku byl obdélníkový. Tehdy vzniklo typické dvouramenné schodiště na východní straně. Uvnitř byla zřízena kaple zasvěcená Antonínu Paduánskému, která se nachází v prvním patře nad hlavním vchodem. Původní barokní zámek byl přestavěn pseudogoticky a secesně mezi lety 1906 - 1907 Janem Vejrychem, avšak v současné době slouží jako prostory pro Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský.
      Zámecký park, rozkládající se na ploše 1,5 ha, je dendrologicky značně bohatý. Roste zde celkem 22 druhů jehličnatých a 66 druhů listnatých dřevin. Zdejší park je doslova rájem pro botaniky. Z jehličnatých dřevin zde najdeme např. smrk stříbrný, zerav západní, smrk hadovitý, zerav obrovský, zeravinec japonský, zerav západní Wareúv, borovici černou, smrk červený, tis. červený, douglasku sivou, smrk bílý, smrk východní či některé druhy jedlí. Z listnáčů je nejvzácnější gumojilm jilmovitý, který se pěstuje jen na čtyřech místech republiky. Dále zde rostou některé druhy vzácných jasanů či javorů, velké platany či duby zimní. Z dřevin ozdobných květy tu můžeme nalézt forsythii převislou, mandloň trojlaločnou, mišpuli velkoplodou, keře trojpuku drsného a další a další a další.
      V parku se současně nalézá i velké množství uměleckých památek, např. soubor sochařských alegorií - jaro, léto, podzim, zima. Jaro představuje polonahá žena se svazky květin. Stojící polonahá žena symbolizuje léto, drží snop obilí a dětská postavička má srp. Podzim jako polonahý mladý muž má v pravé ruce pohár a levicí přidržuje velký hrozen vína, které zároveň pojídá malá dětská postavička u jeho levé nohy. Zima je znázorněna stojící sochou starce. Všechny sochy stojí na hranolových soklech. Krásnou památkou je i busta ženy na hranolové kamenné kašně z r. 1906. Socha sv. Jana Nepomuckého byla teprve nedávno přemístěna z parku na náves k rybníku.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, s. r. o., Holovousy

     Historie VŠÚO začíná reorganizací Ovocnicko-vinařského ústavu v Praze a Ovocnického ústavu v Průhonicích v roce 1951. V této době byla jednotlivá zahradnická odvětví rozdělena do samostatných ústavů. Výzkumný ústav ovocnářský byl umístěn do historické budovy zámku v Holovousích.
     Z počátku byl ústav řízen Ministerstvem zemědělství ČSSR, později Československou akademií zemědělských věd a od r. 1977 byl přičleněn k hospodářské organizaci Sempra Praha. K 1. 7. 1997 byla na základě dosavadního Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského založena nová společnost s ručením omezeným pod názvem Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o. Majoritním podílníkem (51 %) nové společnosti se stala Sempra Praha.
Ústav je organizačně členěn na ředitelství, oddělení ekonomiky a služeb, oddělení technologií, oddělení ochrany rostlin, oddělení genetiky a šlechtění a oddělení genofondů. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území ČR jako tržní kultury. Jedná se tu především o šlechtitelský výzkum jabloní, třešní, meruněk a slivoní. Dále je na programu studium vlivu podnoží na naštěpované odrůdy, výzkum množení ovocných plodin, introdukce odrůd ze zahraničí, hodnocení významných hospodářských znaků uchovávaných odrůd, využití explantátových kultur při ozdravování ovocných stromů, technologie aplikace nových pesticidů, monitoring výskytu chorob a škůdců, regulace plodnosti ovocných stromů, systémy závlah v intenzivních sadech či stanovení potřeby hnojení ovocných stromů atd.
Mezi další aktivity patří poradenská a vzdělávací činnost, publikační činnost a vydávání neperiodických tiskovin. Dále pak diagnostická a zkušební činnost v ochraně rostlin a výroba školkařských výpěstků. Všechny tyto činnosti jsou prováděny nejenom v zámeckém areálu, ale i v sadech u Domoslavic či na Chloumkách, kde se pěstují plodiny nejrůznějšího typu.
VŠÚO zde působí jako hlavní zaměstnavatel zdejších občanů i občanů z nejbližšího okolí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ZdenekA ZdenekA | E-mail | 17. ledna 2017 v 14:33 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na monislavka.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

2 TomkoZ TomkoZ | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 9:17 | Reagovat

Přidal jsem svůj blog do oblíbených

3 KIRAweli KIRAweli | E-mail | Web | 13. července 2018 v 11:42 | Reagovat

To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Similar picture leads to the strengthening of negative tendencies feeding and the breath baby, formed hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special procedures so that water does not stay tissues. If expectant mother is resting, then under the feet better put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
<a href=http://pregnancyplus.info/why-do-you-have-swollen-feet-after-pregnancy>swollen feet after pregnancy</a>

4 Kulneld Kulneld | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 1:46 | Reagovat

Pokrasnenie armpit delivers discomfort, hurts when clicking. to Postpone visit doctor is not appropriate. Lump under the muscle cavity may become cancer illness. But often it is consequences frequent use deodorants, non-compliance rules personal hygiene, increased sweating. Inflammation causes narrow clothing, polluted razor, the infection.
<a href=http://armpit.info/a-painful-lump-in-the-armpit>lump under armpit hurts</a>  
Discomfort under the arm, inflammation, lump becoming hot? This is the boil that will cut from the surgeon, then take medications. In the first stage cost lotions, antibacterial drugs. When the process switched to second stage, need surgery.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.